Rukavice pro náročné použití - kategorie III.

banner_nadpis

Jednorázové rukavice patří mezi OOP neboli osobní ochranné pomůcky, které spadají pod bezpečnost a ochranu zdraví. Z tohoto důvodu rukavice podléhají spoustě normám a bezpečnostních opatření. Všechny normy platné pro jednorázové rukavice vychází z nařízení Evropské unie. 

Pro správný výběr rukavic s ohledem na bezpečnost při práci je podstatné zvážit úroveň rizik, které Vám při vykonávání práce v rukavicích hrozí. Na výběr máte ze tří kategorií, které určují náročnost, pro kterou jsou jednorázové rukavice vhodné. Nařízení o OOP rozděluje definici rizik na tři třídy, které označuje jako kategorie I., II. a III. 

Kategorie I. 

První kategorie se vztahuje k minimálnímu riziku, kdy designu jednorázových rukavic postačí pouze ochrana proti rizikům nízké úrovně, pod které spadá například úklid. Rukavice s nízkou úrovní ochrany smí testovat a certifikovat přímo samotný výrobce. 

Kategorie II. 

Osobní ochranné pomůcky, které spadají pod druhou kategorii jsou určené pro ochranu proti středním rizikům. Střední riziko představuje především odolnost proti pořezání, propíchnutí a oděru. Testování a udělení certifikace pro tento typ rukavice podléhá nezávislému testování a certifikaci, kterou udělují úředně pověřené orgány. Oficiálně určený orgán je jediný, kdo může jednorázovým rukavicím splňující podmínky kategorie II. udělit označení CE. Bez potřebného označení CE nemohou být rukavice používány ani prodávány. 

Kategorie III. 

Jednorázové rukavice, které nesou označení kategorie III. jsou určené pro ochranu proti nejvyššímu stupni rizik. Jedná se o rizika s vážnými důsledky poškozující zdraví člověka. Daná ohrožení mohou způsobit úmrtí, případně nevratné poškození lidského zdraví. Pod takovéto riziko spadá práce s nebezpečnými chemikáliemi, elektrickými výboji a škodlivými biologickými prvky jako viry, bakterie a houby. Jednorázové rukavice označené třetí kategorií musí být testovány a certifikovány ověřeným úředním orgánem, který má pravomoc udělit požadované označení CE. Úřední orgán s touto pravomocí musí být uveden v Návodu na použití a současně být identifikován číslem.  

Jak je to s našimi rukavicemi a co dalšího splňuje označení třetí kategorie? 

Všechny naše jednorázové rukavice zahrnují již zmíněné podmínky, ale k tomu splňují i další normy, které jsou potřebné. Součástí je i norma upravující velikost rukavic podle minimální délky, kdy jednotlivé velikosti dosahují těchto délek XS ≥ 220 mm, S ≥ 230 mm, M ≥ 240 mm, L ≥ 250 mm a XL ≥ 260 mm. Podléhají i dalším třem normám, které upravují dobu proniknutí látek, odolnost proti penetraci látek a úroveň odolnosti rukavice proti propíchnutí po vystavení určitým chemikáliím. Podléhá i normě, která upravuje lékařské rukavice zabývající se nepropustností neboli těsností rukavic. Součástí jsou i normy na styk s potravinami a další. Všechny tyto normy vyzdvihují fakt, že rukavice označené číslicí 3 představují vysokou ochranu. 

Výrobcem našich rukavic je společnost Top Glove Sdn Bhd., pro kterou testování všech požadavků kategorie III. pro jednorázové rukavice zajišťuje společnost SATRA Technology Europe Ltd, která nese označení CE2777. U nás uvádíme transparentní informace, proto ke každému druhu jednorázových rukavic máme produktové listy obsahující potřebné certifikace, které si můžete stáhnout v pdf souboru. Nabídku rukavic, které spadají pod kategorii III. najdete přehledně v seznamu položek. Dané označení kategorie poznáte podle čísla 3 v názvu jednorázových rukavic jako NITRIL STRONG 3. 

V naší nabídce naleznete jednorázové rukavice všech kategorií. Výběr potřebné kategorie necháváme na Vás.