Co jsou akcelerátory?

Akcelerátory se používají při výrobě rukavic. Jsou to thiuramy, dithiokarbamáty a merkaptobenzothiazoly. Akcelerátory zajišťují pružnost rukavic, umožňují zesíťování materiálu rukavic, odpovědné za jejich pevnost, zvyšují odolnost rukavic a stabilitu při skladování. Zbytková množství některých akcelerátorů mohou způsobit podráždění kůže, mezi jehož obvyklé projevy patří: svědění, zarudnutí nebo kontaktní dermatitida.