Postup pro navlékání a snímání rukavic

uvodni_1420x300

 

Smyslem popisu správné techniky navlékání a snímání rukavic je zajistit maximální bezpečnost všech zúčastněných při úkonu, ke kterému jsou potřeba jednorázové rukavice.

Obecné doporučení před úkonem vykonávaném v jednorázových rukavicích je hygiena a mytí rukou. Správná hygiena zvýší již zmiňovanou bezpečnost.

 

POSTUP PRO NAVLÉKÁNÍ RUKAVIC

Ihned po provedení dezinfekce nebo umytí rukou, vyjměte z originálního balení rukavici.

01

Pro zajištění maximální ochrany se dotýkejte pouze omezené části povrchu rukavice. Nejvhodnější pro dotyk je část odpovídající zápěstí ruky neboli horního okraje manžety. S pomocí druhé ruky si opatrně natáhněte první z jednorázových rukavic.

02 03

Vyjměte z balení holou rukou druhou rukavici a opět se dotýkejte pouze omezené části povrchu rukavice odpovídající zápěstí ruky. Při navlékání druhé rukavice je podstatné zabránit dotyku pokožky předloktí s rukou v rukavici. Obraťte proto vnější povrch natahované druhé rukavice přes ohnuté prsty ruky v rukavici a takto natáhněte rukavici na druhou ruku.

04 05

Rukavice jsou nyní nasazeny. Pro maximální zabezpečení hygieny se po natažení rukavic ruce nesmějí dotýkat žádného předmětu, který neodpovídá indikacím a podmínkám pro použití jednorázových rukavic.

 

POSTUP PRO SNÍMÁNÍ RUKAVIC

Po skončení úkonu, ke kterému byly vyžadovány jednorázové rukavice, přejdeme k opatrnému snímání rukavic.

Libovolnou rukou uchopte druhou rukavici mezi prsty v úrovni zápěstí, aniž byste se dotkli pokožky předloktí. Opatrně ji stáhněte z ruky tak, aby se přitom obrátila naruby.

06 07

Odstraněnou rukavici vždy držte v ruce s rukavicí. Pro sundání druhé rukavice použijte prsty holé ruky, které vsunete mezi rukavici a zápěstí. Shrnutím odstraňte rukavici z ruky a obalte jí první shrnutou rukavici.

08 09

Ihned obě odstraněné rukavice vyhoďte.

10

Dezinfekce a mytí rukou přichází i po skončení úkonu. Po sejmutí rukavic proveďte hygienu rukou nejlépe s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou.

11

 

Postup je možné stáhnout a vytisknout i v kratší PDF verzi.