Pomáháme

Kde jsme pomohli?
Děláme Vaše ruce šťastnější.

Jednorázové rukavice jsou součástí práce mnoha ziskových, ale i neziskových odvětví, jako jsou nadace, charitativní uskupení, spolky a různé dobročinné projekty, které pomáhají potřebným lidem i zvířatům. Chceme být součástí pomoci, a proto darujeme jednorázové rukavice od roku 2017.  

2017

01AniDef, z. s.
Útulek pro opuštěná zvířata.

2017

02Fosa, o. p. s.
Sociální služby pro lidi se zdravotním postižením.

2019

03Dům domácí péče Samopše
Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

2020

04Zdravotní klaun 
Pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem.

2020

05Charita Uherský Brod 
Pomáhají seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova a dalším potřebným osobám.

2020

06DogPoint o. p. s. 
Pomoc opuštěným a týraným pejskům.

2021

07Senires n. o. 
Domov sociálních služeb.

06Srdcem pro kočky, z.s.
Kočičí útulek, který poskytuje péči týraným či opuštěným kočkám v nouzi.

2022

07Zvíře v tísni, z. s.
Zachraňují zvířata v ohrožení, kterým zajistí domov, azyl, ošetření a celkovou péči.

2023

06Místní skupina Českého červeného kříže Nové Město na Moravě
Posláním ČČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

2023

07Fousek, z. s.
Sdružení Fousek se zabývá opuštěnými a týranými zvířaty v Ústeckém kraji. Svou činnost jsme zaměřili především na kočky, o které místní útulky nejeví tolik zájem. Do péče přijímáme opuštěná, mnohdy týraná zvířata, kterým posléze hledáme milující domovy.

2023

06Fosa, o. p. s.
Rukavice Espeon využíváme často při práci v našich sociálních službách, zejména pak v Osobní asistenci. Již v roce 2017 nás Espeon podpořil a dodnes jsme z daru čerpali při poskytování hygienických úkonů v našich službách.Velice vám tímto děkujeme za znovu darování několika krabic, které nám velice pomohou.