Jaký vliv má na rukavice uplynutí doby použitelnosti?

Po uplynuté době použitelnosti rukavice ztrácí 20 až 30 % pružnosti dle typu rukavic.