Jaký vliv má na rukavice uplynurí doby použitelnosti?

Rukavice ztrácí 20 až 30% pružnosti dle typu rukavic.