Velikosti a typy rukavic

 velikosti

  Vinylové rukavice Latexové rukavice Nitrilové rukavice T-PE rukavice
Průnik vody v % 8 10 7 21
velmi dobrá průměrná vynikající špatná
Ochrana proti bakteriím v %* 48 7 2 56
uspokojivá velmi dobrá vynikající uspokojivá
Ochrana proti virům v %* 20 15 22 35
velmi dobrá vynikající velmi dobrá uspokojivá
Ochrana proti 70% etanolu v %* 56 1 1 45
špatná vynikající vynikající špatná
Chemická stálost (kyselina, oxidační látky, rozpouštědla)** 15 20 35 5
průměrná průměrná vynikající špatná
Chemická stálost (olej, tuky, organické látky)** 20 10 40 9
průměrná špatná vynikající špatná
Poškození lidské kůže* <1 6 <1 <1
Pevnost tahu (Mpa) 11.15 26-28 23-27 07.8
Hodnota protržení v % 250-450 750-850 350-580 150-250
Elasticita špatná vynikající průměrná špatná
Doba použití na ruce 15-30 min. <1 hodina <2 hodiny 5-15 min.
Nasazení bez pudru špatné uspokojivé velmi dobré vynikající
Univerzálnost použití v oborech špatná velmi dobrá vynikající špatná
Měkkost uspokojivá velmi dobrá průměrná špatná
Poškození O2, Oa UV zářením ne ano ano ne
Vyrobeno z obnovitelných zdrojů ne ano částečně ne
Cena za 1 ks nízká střední vysoká nejnižší
0,75 Kč od 0,92 Kč od 1,15 Kč od 0,11 Kč

 

* % zjištěných vad
** 0-40, 0 nejhorší, 40 nejlepší