Velikosti a normy

espeon_velikosti_rukavic_04

Graf velikostí rukavic

Aby vám naše rukavice dobře padly a cítili jste se v nich pohodlně, vytvořili jsme pro vás graf velikostí rukavic.

Materiál, tloušťka a elasticita rukavic jsou faktory, které dělají jeden typ rukavic pohodlnější nebo volnější, než jiný.

Stejně jako u velikosti oblečení, může se vaše velikost u jednotlivých typů rukavic lišit.

Změřte si dlaň dle obrázku a na stupnici zvolte velikost vaší rukavice.

 

    Normy a nařízení EN, EU, EC 
Jednorázové rukavice patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které upravují normy, nařízení a směrnice EU. Všechny typy našich rukavic splňují základní požadavky na osobní ochranný prostředek a jsou vhodné pro styk s potravinou. Některé naše rukavice splňují nároky na použití ve zdravotnictví. Význam a plnění jednotlivých právních úprav OOPP naleznete v této tabulce.
PPER (EU) 2016/425  Cat. I (Obecné) Směrnice o osobních ochranných prostředcích zahrnující odpovědnost distributorů,  posouzení rizik ochrany, nároky na označení a registraci značky.
EN 420 (Obecné) Norma stanovuje všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a  konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí  a účinnost.
EN 455 (Zdravotnictví) Norma pro lékařské rukavice na jednorázové použití zabývající se zabývá  nepropustností  (těsností) rukavic, fyzikálními vlastnostmi, biologickou bezpečností a  dobou skladovatelnosti.
MDR(EU) 2017/745 (Zdravotnictví) Nařízení Evropského parlamentu a Rady MDR a na něj navázané předpisy a ISO normy  přinášejí požadavky na systém pro řízení rizik, technickou dokumentace či klinická  hodnocení zdravotnických prostředků, zavádí tzv. systém jedinečné identifikace  zdravotnických prostředků (UDI) a s tím související administrativní a registrační  povinnosti.
EC 1935/2004 (Potravinářství) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o materiálech a předmětech určených pro styk  s potravinami. Vytváří požadavky na materiál nebo předmět, který je určen pro přímý  nebo nepřímý styk s potravinami, že musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo  přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo  způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin.
EC 2023/2006 (Potravinářství) Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro  styk s potravinami. Upravuje všechny fáze výroby, zpracování a distribuce materiálů a  předmětů, až po fázi výroby výchozích materiálů.
EU 10/2011 (Potravinářství) Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk  s potravinami.
  PPER (EU)
2016/425  
EN 420 EN 455 MDR(EU) 2017/745 EC
1935/2004
EC
2023/2006
EU
10/2011 
Nitrilové rukavice NITRIL IDEAL 100 ks, nepudrované, modré, 3.5 g ano ano ne ne ano ano ne
Nitrilové rukavice NITRIL COMFORT 100 ks, nepudrované, modré, 3.8 g ano ano  ano  ano  ano ano  ano 
Nitrilové rukavice NITRIL SOFT 100 ks, nepudrované, modré, 3.0 g ano ano ne ne ano ano ne
Nitrilové rukavice NITRIL COMFORT 100 ks, nepudrované, bílé, 3.8 g ano ano ano ano ano ano ano
Nitrilové rukavice NITRIL IDEAL 100 ks, nepudrované, černé, 3.5 g ano ano ne ne ano ano ne
Nitrilové rukavice NITRIL PREMIUM 100 ks, nepudrované, černé, 4.0 g ano ano ano ano ano ano ano
Nitrilové rukavice NITRIL COMFORT 100 ks, nepudrované, růžové, 3.8 g ano ano ano ano ano ano ano
Nitrilové rukavice NITRIL IDEAL 100 ks, nepudrované, tmavě růžové, 3.5 g ano ano ne ne ano ano ne
Nitrilové rukavice NITRIL PREMIUM 100 ks, nepudrované, fialové, 4.0 g ano ano ano ano ano ano ano
Nitrilové rukavice NITRIL EXTRA STRONG 100 ks, nepudrované, oranžové, 5.4 g ano ano ano ano ano ano ano
ano ano ano ano ano  ano ano
Nitrilové rukavice NITRIL LONG 100 ks, nepudrované, modré, 6.2 g ano ano  ano  ano ano  ano ano 
Latexové rukavice LATEX FIT 100 ks, pudrované, bílé, 5.0 g ano ano ne ne ano ano ano
Latexové rukavice LATEX MEDICAL 100 ks, nepudrované, bílé, 5.6 g ano ano ano ano ano ano ano
Latexové rukavice LATEX STANDARD 100 ks, nepudrované, bílé, 5.0 g ano ano ne ne ano ano ne
Latexové rukavice LATEX BLACK 100 ks, nepudrované, černé, 5.8 g ano ano ne ne ano ano ano
Úklidové latexové rukavice ECONOMY 1 pár, nepudrované, žluté, 25 g ano ne ne ne ano ne ano
Vinylové rukavice VINYL CLASSIC 100 ks,  pudrované, bílé, 4.8 g ano ano ne ne ano ano ano
Vinylové rukavice VINYL CLASSIC 100 ks, pudrované, modré, 4.8 g ano ano ne ne ano ano ano
Vinylové rukavice VINYL CLASSIC 100 ks, nepudrované, bílé, 4.8 g ano ano ne ne ano ano ano
T-PE rukavice TPE ALLFOOD 200 ks, nepudrované, bílé, 37 mi ano ne ne ne ano ano ano
PE rukavice 100 ks, nepudrované, transparentní ano ne ne ne ano ano ne