Které rukavice jsou nejlepší proti průniku vody?

V pořadí od nejlepší k nejhorší: nitril, vinyl, latex, T-PE.