Jsou nepudrované rukavice úplně bez pudru?

Nejsou. Nachází se tam zbytkový prášek – maximálně 2 miligramy/dm².