Jaké je pořadí rukavic dle celkové chemické stálosti (kyselina, oxidační látky, rozpouštědla, olej, tuky, organické látky)?

V pořadí od nejlepší k nejhorší: nitril, latex, vinyl, T-PE.